Asbest Inventarisatie & begeleiding
home asbest wat nu asbest inventarisatie contact gegevens uw mening telt algemene voorwaarden

Buro Inventas is een gecertificeerd asbestinventarisatie

bureau, en helpt u op weg naar een succesvolle

asbestverwijdering.

Asbest Inventarisatie & begeleiding

Abest wat nu:

Wanneer u asbest op of in uw gebouwen heeft en de wens heeft om dit te

gaan verwijderen is het belangrijk te weten wat u moet doen dan wel weten.

Allereerst is het belangrijk om wat voor een soort bouwwerk het gaat.

Indien het om golfplaten gaat kunt u namelijk subsidie aanvragen indien

het meer is als 35 m2. Dit geld voor de agrarische sector en particulieren

belangrijk is dat u dit aangeeft omdat de gegevens verwerkt dienen te

worden in het Landelijke Asbest Volgsysteem kort gezegd LAVS.

Het vervolg voor een succes volle asbestverwijdering:

Begint met een goed asbestinventarisatie / asbestonderzoek. Wanneer u deze op heeft

laten stellen en wanneer van toepassing in het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS)

heeft laten zetten kunt u een asbestverwijderaar / asbest saneerder benaderen voor een

offerte. wanneer u met een asbestverwijderaar een passende offerte heeft dient de

saneerder ook via het Landelijke Asbest Volgsysteem (LAVS) de opdracht te verkrijgen.

 (dit heeft te maken met de subsidie aanvraag).

De asbest verwijdering:

De asbestverwijdering dient door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd te worden.

Wanneer de asbestverwijdering uitgevoerd is dient dit door een geaccrediteerd

laboratorium vrijgeven te worden door middel van een inspectie. Wanneer de asbest

sanering uitgevoerd is dienen ook deze gegevens verwerkt te worden in het Landelijk

Asbest Volgsysteem (LAVS) wanneer u in aanmerking komt voor subsidie. 

Asbest Inventarisatie & begeleiding

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van

asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige

werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf. Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of

asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen

de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal. Aan de hand van

risicoklassen wordt bepaald aan welke eisen het bedrijf moet voldoen als het asbest

wordt verwijderd. Tijdens de inventarisatie wordt een risicobeoordeling uitgevoerd

waarbij gekeken wordt naar het potentiële risico voor de gebruikers van het gebouw. Op

basis van deze informatie wordt beoordeeld of direct verwijderen noodzakelijk is of niet -

of dat nader onderzoek nodig is.

Een volledige asbestinventarisatie bestaat uit een deskresearch, een inspectie van het

volledige gebouw in combinatie met monstername en analyse en een rapportage.

Hiervoor moeten alle ruimten onderzocht zijn. Dit onder voorbehoud van de locaties in

het gebouw waarvoor destructief onderzoek noodzakelijk is. Daarnaast worden met de

inventarisatie van een bestaande situatie ook de eventuele gezondheidsrisico's voor

zowel de bestaande situatie als bij sanering vastgesteld.

Er zijn drie soorten asbestinventarisaties:

·

Een volledige deskresearch, visuele inspectie (inclusief licht destructief onderzoek)

in combinatie met monstername van asbestverdachte materialen, beoordeling van de

staat en omvang van toepassing, bepalen van het potentiële risico en het uitvoeren van

laboratoriumanalyse van de materiaalmonsters en de rapportage (Type A)

·

Aanvullend destructief onderzoek (Type B). Dit onderzoek is een aanvulling op het

type A onderzoek. Hiermee worden ook de niet-zichtbare asbestverdachte toepassingen

op het moment dat sprake is van sloop of strippen onderzocht. Hierbij gaat het met name

om toepassingen in fundering of constructie van een gebouw.

·

Inventarisatie van asbest gericht op het gebruik van het gebouw. Deze

asbestinventarisatie is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie Type A . De

uitbreiding bestaat uit een risicobeoordeling gericht op de gebruikssituatie en het

opstellen van een asbestbeheersplan volgens NEN-EN-ISO/IEC 2991: 2005 (Type-G)

De typering van asbestinventarisaties is beschreven in het document SC540. Dit

document vormt de basis voor het certificatieproces asbestinventarisatie. Alle

gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijven moeten volgens de SC-540 werken.

Asbest Inventarisatie & begeleiding

Buro Inventas

Veldsteeg 6

4054 JH IJzendoorn

email adres : Info@buroinventas.nl

telefoonnummer 0344 72 11 44

spoed telefoon:  06 54 65 89 79